Bylock kullandıkları  iddiasıyle  haklarında soruşturma açılan veya halen yargılaması devam edenlerin savunmada kullanabilecekleri dilekçe örnekleri ve soruşturma/kovuşturmaya esas alınan MİT raporlarının gerçeklerle çeliştiğine dair Teknik raporlar sitemizde Savunma - Dilekçe ve Teknik Raporlar başlığı altında yer almaktadır.

Bununla birlikte sitemize gelen maillerde savunma dilekçeleri ve teknik raporlarının hangilerinin ne şekilde kullanılması gerektiğinin sıkça sorulması üzerine sitemiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde savcılık ve mahkemelere açık internet ortamı kaynaklardan temin edildiği belirtilerek sunulacak savunma dilekce ve teknik raporlara ait linkler açıklamalarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

HAKKINDA BYLOCK İDDİASI OLANLARA İLİŞKİN TAHLİYE TALEBİ DİLEKÇESİ

……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/
……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA/
……………..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……….CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
DOSYA NUMARASI: 201…/
ŞÜPHELİ/SANIK     :

1- MİT Tarafından tespit edildiği iddia edilen verilerin;

a- Hangi servis veya program tarafından üretildiği,

b- Veriler içerisinde İP numarası, tarih, saat, lokasyon bilgisi gibi ne tür bilgiler yer aldığı ve ham verilere müdahale edilip edilmediği,

c- Veriler toplanırken toplama sürecinde veri bütünlüğünün bozulmasını önleyecek prosedürlere (Hash değeri, imaj, zaman damgası vb.) uygulanmışmıdır, hangi işlemi kimin yaptığı kayıtlımıdır, bu kurallara uyulmuşmudur?

Ceza Muhakemesi Hukuku, iddianın – Bylock’un örgütün haberleşme programı olduğu, sadece örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı, örgütün amaçları doğrultusunda suç oluşturan emir ve talimatların bu yolla verildiği – kanıtlanmasında hukuka uygun delillerin varlığını zorunlu görmüştür. Gerek Anayasa ve gerekse 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun amir hükümleri hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş delillerle suçun ispatlanabileceğini ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilebileceğini, bunun dışında hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delillere dayanılarak sanığın mahkum edilemeyeceğini kabul etmiştir. Bu sebeple mevcut soruşturma ve davalarda delil olarak kabul edilen ve digital bir delil mahiyetinde olan bylock bilgi ve verileri CMK hükümlerine uygun şekilde tespit edilmiş, bulunmuş, elde edilmiş olması gerekmektedir. CMK hükümlerine uyulmadan elde edilen delillerin kendisi bizatihi suç teşkil etse, faille net bir bağlantısı, illiyet bağı tespit edilse dahi delillerin kanuna aykırı elde edilmiş olması nedeniyle iddia edilen suç için fail cezalandırılamayacaktır. Kaldı ki bylock isimli iletişim uygulamasını indermek ya da kullanmak bizatihi suç teşkil eden bir durum da değildir.

Bylock Suçlaması ile Tutuklananlar İçin TAHLİYE TALEBİ DİLEKÇESİ örneğine Word dosyası olarak aşağıdaki linkten ulaşılabilir…

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TAHLİYE TALEBİ BYLOCK SUÇLAMASI

Sayfa 1 / 2

"BYLOCK un DELİL HÜKMÜ YOKTUR" - ‎EMEKLİ ASKERÎ HAKİM DR. ÜMİT KARDAŞ

 

Emekli Askerî Hakim Dr. Ümit Kardaş ile Yeni Asya Gazetesinden ÜLKER YILMAZ CABA ile yaptığı söyleşiden bylock un delil vasfına ilişkin bir kesit Soru : Hukuk devletinde hür, bağımsız ve tarafsız yargı organlarının yetki alanındaki süreçlerin MGK ve MİT gibi kurumlarca yönlendirilmesi söz konusu olabilir mi? ‎cevap : ‎YCGK’nın Bylock ile ilgili aldığı karar hukuki olmayıp, MİT’in düzenlediği sadece isim bildiren listeleri delil olarak kabul etmek tüm ceza muhakemesi hukuku birikimini yok etmek demektir. Kişilerin bu program üzerinden örgütün hangi üyeleriyle görüştüğü ve bu konuşmaların içeriğinin ne olduğunun ortaya konulması gerekir. Kaldı ki bu içerikler hakim kararına dayalı olarak dinlenilmemiş olduğundan açıklansalar da hukuka aykırı delil oluştururlar. İletişimin hakim kararıyla dinlenilmesi durumunda dahi bu deliller asli delil olamaz. Ancak kuvvetli delillerin yanında ikincil, destekleyici delil olurlar. Sadece Bylock uygulamasını ya da banka hesaplarını, çalışma yerlerini, yazıları gerekçe göstererek mahkumiyete gidilebiliyorsa bu bizi yargısal süreçle ilgili endişelere, güvensizlik duygusuna götürür.

Emekli Askerî Hakim Dr. Ümit Kardaş

İstihbarat yargıyı yönlendiremez https://t.co/5p4kqTxNd7 https://t.co/igC0Xe93wV RÖPORTAJ: ÜLKER YILMAZ CABA Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Top