Kategori Arşivi: Savunma ve Dilekçe Örnekleri

  • 0

MİT’in ByLock listelerinde ekleme çıkarma yapıldığı iddiası ve talepler

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 28 eylül 2017 tarihi itibariyle ByLock uygulamasını indirmek ve bir defa dahi kullanmak terör örgütü üyeliği için yeterlidir şeklindeki Yargıtay 16.ceza dairesinin kararını onaması karşısında tarafımızca (Av.Murat Akkoç) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2015/281 esas nolu dosyaya 11.08.2017 tarih ve 4468298299 iş emir numarasıyla UYAP üzerinden dosyaya ibraz edilen 53 sayfalık dilekçe ve 5 ekiyle birlikte dilekçemizi güncelleyerek ve örnek dilekçe haline getirerek bylocksavunma@blogspot.com adresinde aynı isnatlarla yargılanan kişilerin bilabedel yararlanması amacıyla kamuoyuna sunulmuştur.

“Devamı…”


  • 0

MİT raporunda sahtecilik iddiası ve itiraz – Avukat Murat Akkoç

Bu çalışmada Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan “Bylock Uygulaması Teknik Raporu” ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. Teknik analizlerin yani sıra ilgili raporun içeriği ve formatı, ulusal ve uluslararası adli bilişim standartları ve yaklaşımları doğrultusunda incelenmiştir.

“Devamı…”

  • 0

Bylock savunma dilekçesi örneği – 2

Kendisine ByLock ile ilgili herhangi bir suçlama  yöneltilen kişi aşağıdaki çrnek savunma ile kendisini savunabilir.

Not: Bu dilekçe internetteki herkese açık olan kaynaklardan derlenmiştir.

“Devamı…”

  • 0

Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılanlar için örnek savunma dilekçesi

Ceza Muhakemesi Hukuku, iddianın – Bylock’un örgütün haberleşme programı olduğu, sadece örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı, örgütün amaçları doğrultusunda suç oluşturan emir ve talimatların bu yolla verildiği – kanıtlanmasında hukuka uygun delillerin varlığını zorunlu görmüştür. Gerek Anayasa ve gerekse 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun amir hükümleri hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş delillerle suçun ispatlanabileceğini ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilebileceğini, bunun dışında hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delillere dayanılarak sanığın mahkum edilemeyeceğini kabul etmiştir.

“Devamı…”


  • 0

ByLock iddiasıyla tutuklananlar için tahliye talep dilekçesi

Bylock Suçlaması ile Tutuklananlar İçin TAHLİYE TALEBİ DİLEKÇESİ örneğine Word dosyası olarak aşağıdaki linkten ulaşılabilir…

BYLOCK SUÇLAMASINA KARŞI SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SUNULACAK, TAHLİYE TALEBİ ÖRNEĞİ (WORD BELGESİ)

 

 

 


  • 0

MİT’in hazırladığı iddia edilen ByLock teknik analiz raporuna itiraz dilekçesi

Mili istihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Başsavcılığına “ByLock Uygulaması Teknik Raporu” başlığı altında sunulan yazı dizisinin hukuki bir değeri yoktur. Her ne kadar Mahkemeler bu raporu hükme esas almakta, Emniyet birimleri buna dayanarak rapor hazırlamakta, buna dayanarak bilirkişi raporu hazırlamakta iseler de, hukuki karşılığı olmayan bir yazının bu şekilde kabul edilmesi hukuken izah edilebilir bir durum değildir.Hazırlanan bu itiraz dilekçesinde MIT tarafından hazırlanan raporun niçin delil olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.

“Devamı…”


  • 0

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılanlar veya halen yargılaması devam edenlerin dikkatine!

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla mağduriyet yaşayanların, aşağıdaki mail metnini, ByLock ana sunucusu olan BALTIC SERVER’e göndermeleri gerekmektedir. Firmadan gelecek cevapların mahkemelere sunulması, lehinize bir delil olarak değerlendirilecektir. ByLock sunucusunun resmi cevabı yazısının çıktısını alarak, tercümesiyle beraber varsa avukatınız tarafından; şayet avukatınız yoksa, bizzat olayın mağduru tarafından mahkemeye sunulması uygun olacaktır.

MAIL ADRESİ: info@cherryservers.com


Sayın Yetkili;

Şirketiniz BALTİC SERVERİN müşterisi olan
“BYLOCK” isimli mesajlaşma programına bir dönem sunucu (server) olarak hizmet verdiğinizi öğrendim.

Türkiye’de BYLOCK isimli proğramı kullandığım iddia edilmekte ve bu nedenle hakkımda ceza sorusturması yapılmaktadır. Türk sorusturma makamlarının BYLOCK’UN KULLANICI BİLGİLERİNE nasıl ulaştığına dair basında çeşitli haberler yer almaktadır. LİTVANYA DEVLETİ nezdinde ve AB YASALARI ÇERÇEVESİNDE yasal haklarımı kullanabilmem için, işbirliğinizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle aşağıdaki sorularıma cevap vermenizi talep ediyorum;

1- Türk hükümeti tarafindan, şirketinizden
” BYLOCK” kullanıcılarının BİLGİLERİ talep edildi mi?

2- Böyle bir resmi talep GELDİYSE, şirketiniz ne cevap verdi?

3- Böyle bir talep GELMEDİYSE, ANA SERVERİNİZ YASAL OLMAYAN bir şekilde HACKLENDİ Mİ? Hackleyenler hakkında ne biliyorsunuz?

4- Böyle bir HACKLENME OLAYI OLDUYSA; şirketiniz buna karşı HANGİ YASAL YOLLARA başvurdu?

5- Ana serverinizdeki BYLOCK proğramına ait LOG’ lar, Türk İstihbarat Servisi tarafindan HACKLENMEDİYSE; iddia edilen büyük çaplı sistem verisinin nasıl ele geçirildiklerini düşünüyorsunuz? Bu konuda şirketinizin bir fikri var mı?

6- BYLOCK sunucusuna İLLEGAL şekilde erişilip erişilmediğini ortaya çıkarmak adına; Şirketinizin veya çalışanlarınızın oluşturduğu LOG kayıtlarını incelediniz mi?

7- BYLOCK proğramına ait LOG’lar ya da tüm BYLOCK sistem içeriğinin, Şirketinizden izinsiz olarak herhangi bir çalışanınız tarafindan TÜRK İSTİHBARAT SERVİSİNE satılmış olabilir mi?

8- Yapılan işlemleri legalleştirmek için; MİT tarafından mahkemelere şirketinizden LOG kayıtlarının ya da tüm sunucu sistem içeriğinin satın alınmasına yönelik geçmişte ilgili mahkemeden alınmış kararlar sunulmuştur. Bu konudaki cevabınız nedir?

Sayın yetkili;

Cevabınız ve işbirliğiniz, hakkımızda devam eden adli soruşturma için çok önemlidir ve adli makamlara sunulacaktır. İşbirliginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Bylock kullandığı iddia edilen kişinin adı soyadı ve imzası:

NOT: Bu talep mektubu Bylock Gercekleri isimli acik kaynak bir web sitesinde alınmıştır. link adresi www.bylockgercegi.com dur.

Türkçe dosyayı buradan indirebilirsiniz


MAIL ADDRESS: info@cherryservers.com

Dear Sir, Madam,

I’ve learnt that your company ‘Baltic Server’ had provided a service as a server to a messaging application called ‘Bylock’ for some period. It is alleged that I had used Bylock app. and a criminal investigation has been carried out into me over Bylock charges in Turkey. There are several reports in press as to how Turkish competent authorities obtained the Bylock users information. I completely believe that your cooperation is so crucial for me that I will be able to use my legal rights in the presence of Lithuanian State and under EU laws as well. For the above-mentioned reasons, I kindly ask you to answer my following questions:

1- Was the information of “ByLock” users requested by the Turkish government from your company?

2- If so, what did your company reply to that formal request?

3- If not, did your main server hacked illegally by hackers? Do you have information about who the hackers
are?

4- If such an illegal hacking event existed, which legal remedies has your company appealed to?

5- If the Bylock App. LOGs in your main server were not hacked by the Turkish Intelligence Agency, what do you think about how did they obtain alleged huge system data? Has your company had any idea abou
t this issue?

6- Did you investigate your firm s and employee s system LOGs whether any illegal access to the bylock server was occurred?

7- Is it possible that the LOGs belonging to the Bylock app. and/or a copy of whole server system content were sold to the Turkish Intelligence Agency by any of your employees without permission of your company?

8- In order to legalise their applications, Turkish Intelligence Agency offered to the Turkish Courts decisions taken by relevant court in the past about the purchase of LOG records and/or whole server system content from tour company. What is your answer in this regard?

Dear Sir, Madam,

Your reply and cooperation is very important for judicial investigation and will be presented to the judicial authorities. Thank you in advance for your cooperation.

The name of alleged user of Bylock App:

NOTE : This request letter has been cited from an open source website named Bylock Gercekleri and its link address is www.bylockgercegi.com

MAIL ADDRESS: info@cherryservers.com

Download the document in English here