Bu sitede yer alan savunma ve teknik raporların kullanılmasında izlencek usul ve metod

  • 0

Bu sitede yer alan savunma ve teknik raporların kullanılmasında izlencek usul ve metod

Bylock kullandıkları  iddiasıyle  haklarında soruşturma açılan veya halen yargılaması devam edenlerin savunmada kullanabilecekleri dilekçe örnekleri ve soruşturma/kovuşturmaya esas alınan MİT raporlarının gerçeklerle çeliştiğine dair Teknik raporlar sitemizde Savunma – Dilekçe ve Teknik Raporlar başlığı altında yer almaktadır.

Bununla birlikte sitemize gelen maillerde savunma dilekçeleri ve teknik raporlarının hangilerinin ne şekilde kullanılması gerektiğinin sıkça sorulması üzerine sitemiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde savcılık ve mahkemelere açık internet ortamı kaynaklardan temin edildiği belirtilerek sunulacak savunma dilekce ve teknik raporlara ait linkler açıklamalarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

1-  Hakkında Bylock kullanma iddiası bulunanlar için ayrıntılı hazırlanmış bir savunma örneği içermektedir. Her meslek grubu ve sivil vatandaşlar icin hazırlanmıştır. Savunmanın içeriğinde ByLockun ulusal ve uluslarası mevzuat açısından neden delil olmayacağı, neden bizatihi suç teşkil etmediği açıklanmaktadır. Savunmada ayrıca bylock verilerinin nasıl hukuka aykırı olarak elde edilerek hazırlandığı açıklanmış; bu bağlamda ByLockla ilgili son yargı kararları da ele alınmıştır.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/bylock-savunma-dilekcesi-ornegi-2/

2- Hakkında bylock indirdiği ve kulandığı iddiasıyla soruşturma açılanlar ya da bu şüphe altında olanlar için ByLockla ilgili genel ve kısa açıklama bu linkte yer almaktadır. İçerikte savunma linkleri de bulunmaktadır.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/bylock-kullandigi-iddiasiyla-hakkinda-adli-islem-baslatilanlar-icin-ornek-savunma-dilekcesi/

3- Hakkında ByLock iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma yapılanların yararlanabileceği alanında uzman hukukçu Av. Murat Akkoç’un hazırladığı, içerisinde bylock listelerinin hazırlanması sırasında MİT in ne şekilde sahtecilik yaptığına dair çarpıcı verilerin yer aldığı savunma dilekçesi örneği yer almaktadır. Bu ornek savunma dilekçesini dosyanıza sunmanız lehinize bir durum oluşturacaktır.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/mit-raporunda-sahtecilik-iddasi-ve-itiraz-avukat-murat-akkoc/

4- Bu linkte MİT in hazırladığı analiz raporuna cevap niteliğinde hazırlanmış hukuki itirazları kapsar dilekçe bulunmaktadır. Bu iddiaya maruz kalmış kişilerin örnek dilekçeyi dosyalarına koymalarında  hukuki yarar vardır. MİT raporunun hukuken neden bilirkişi raporu sayılamayacağı açıklanmaktadır.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/mitin-hazirladigi-iddia-edilen-bylock-teknik-analiz-raporuna-itiraz-dilekcesi/

YUKARIDA BELIRTILEN SAVUNMA DILEKCELERINE EK OLARAK AŞAGIDA BELIRTILEN RAPOR VE HUKUKİ MUTALAALAR SAVUNMA DILEKCESİNE EKLENMELIDIR .

1- BYLOCK SORUŞTURMALARINDAKİ ÇELİŞKİLER VE ULUSLARARASI MEVZUATA GÖRE HUKUKA AYKIRI OLDUKLARINA DAİR BİR MUTAALANIN TURKCE ÇEVİRİSİ

Hakkında ByLock kullanma iddiası bulunanların istifade edebileceği alanında uluslararasi adli bilişim uzmanı ve İngiliz Yargıç Thomas Kevin Moore’un hazırladıkları mütalaa, ByLock programının neden delil sayılamayacağına açıklık getirmektedir. Bu mütalaanın dosyanıza ibraz edilmesi hukuki haklılığınızı güçlendirecek niteliktedir.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/mitin-hazirladigi-iddia-edilen-bylock-teknik-analiz-raporuna-itiraz-dilekcesi/

2 –  DANIEL WALTER RAPORU

Uluslararasi bilişim uzmanı Daniel Walter tarafından hazırlanan bu rapor MİT in bylock raporunu çürütür nitelikte bilimsel veriler sunmaktadır. Hakkında ByLock iddiası bulunan kisilerin bu uluslararasi referansa sahip bu raporu dosyalarına sumaları hukuki avantaj sağlamalarına neden olacaktır.

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/bilisim-uzmani-walter-mcdaniel-tarafindan-hazirlanan-bylock-raporu/

3- BELİRTİLEN HUKUKİ MÜTALAA VE DANIEL WALTER RAPORLARINA ATIFLI MİT RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLERI ORTAYA KOYAN BİR TEKNİK ANALİZ

http://bylockgercegi.com/2018/01/15/teknik-raporlara-atifli-savunma/

İSTİNAF -BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE SUNULMAK ÜZERE Av. MURAT AKKOÇ TARAFİNDAN HAZIRLANAN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Hakkında yapılan yargılama neticesinde bylock kullandığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilenlerin üst itiraz yolu olan Bölge Adliye Mahkemelerine sunabilecekleri dilekçe

http://bylockgercegi.com/2018/01/14/bylock-istinaf-dilekcesi-av-murat-akkoc/

Not :  http://www.bylockgercegi.com/hukuk linkinden daha fazla Savunma – Teknik rapor ve mütalaa bulabilirsiniz