Sunucu analizleri

  • 0

Sunucu analizleri

Category : ByLock Nedir

RAPOR’da “3.4.2.1 Statik Analiz” başlığı altında;

“Uygulamanın kaynak kodları içerisinde, Türkçe “Dosya”, “Posta” ve “Sesli Arama “ şeklinde ifadelerin bulunduğu görülmüştür. (Ek-5).” denilmiştir (Sayfa 18).

Kaynak kodlardaki Türkçe ifadelerle ilgili RAPOR’un değişik yerlerinde de vurgular yapılmıştır. Ancak David Keynes gibi Türk kökenli birinin de aralarında bulunduğu bir ekibin Türkçe değişken isimleri kullanılmış olmasında ne gibi bir gariplik olduğu, hangi sonuçlara ulaşmanın hedeflendiği anlaşılamamıştır.

Uygulamada Türkçe bazı ifadelerin olması bu programın Türkiye’ye has yazılan bir program olduğunu göstermez. Yazılım ekibinden birisinin Türkçe bildiğini veya daha zorlama yorumla Türk olduğunu gösterebilir. Google Play Store’de yer alan ve Türkiye Ezan vakitlerini gösteren uygulamalarda Arapça kelimelerin olması programın Arabistan için yapıldığını göstermeyeceği gibi, İngilizce ibareler de Türkiye’de yaşayan İngilizler için yapıldığını göstermez.