ByLock’u indirme ve kullanma karmaşası

  • 0

ByLock’u indirme ve kullanma karmaşası

Category : ByLock Nedir

RAPOR’da “3.3 ByLock Uygulamasına İlişkin Açık Kaynak Tespitleri” başlığı altında;

“Tüm çalışmalarda bilinçli veya bilinçsiz ‘indirme’ değil kullanma durumu irdelenmiştir. Dolayısıyla, muhtelif indirme rakamlarından ziyade, anılan uygulamaya ‘kayıt olmuş’ kullanıcıların esas alınması gerekmektedir.” denilmektedir (Sayfa 15,16)

“İndirme”nin önemli olmadığı, “kullanma” durumunun önemli olduğu vurgulanmış ve kullanmak = uygulamaya kayıt olmak şeklinde bir tanım yapılmıştır.

Ancak kullanmak fiili iyi tanımlı değildir. Üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bir uygulamayı kullanmak o uygulamaya kayıt olmaktan ibaret değildir. Örneğin ByLock için kullanmak kelimesi “uygulama üzerinden en az bir kez mesaj atmış ve/veya almış, ya da en az bir başarılı sesli görüşme yapmış olmak ” şeklinde tanımlanabilir.

RAPOR’da;

Uygulamaya Kayıt Olan Kullanıcı Sayısı =215.092

En Az 1 Kez Mesaj Atmış ve/veya Almış Şahıs Sayısı =60.473

Uygulamayı Sadece Sesli iletişim için Kullanan Şahıs Sayısı =46.799

şeklinde istatistik verilmiştir [Sayfa 56]. (Tablonun gidişatından buradaki “şahıs” kelimesi ile “kullanıcı” kastedildiği düşünülmektedir.)

Yukarıdaki örnek tanıma göre ByLock kullanan kullanıcı sayısı 107.272 olarak bulunur. Bu durumda bile, birden fazla kullanıcı hesabına sahip olanlar ile (exception ya da call_history tablosu incelenerek) hiç başarılı sesli görüşme yapamayanlar sayıdan düşülmelidir.

Bu arada RAPOR’da sesli görüşme içerikleri ile ilgili hiçbir veri ve çalışmadan söz edilmemiştir.

İçerik çalışması sadece mesaj/mail trafiği olan 60.473 kullanıcı ile ilgilidir. Dolayısıyla basına yansıyan 122.000 kişilik güncel ByLock listesindeki [Dişkaya, Neşet. 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı. HaberTürk. [Çevrimiçi] Mart 2017. [Alıntı Tarihi: 13 Mart 2017] http://www.haberturk.com/gundem/haber/1408800-122-bin-kisinin-telefonunda-bylock-cikti] kişilerin en azından 61.527’si hakkında kesinlikle içerik çalışması yoktur. Bu konu daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Ayrıca RAPOR’da indirmenin masum olduğu ve irdelenmemesi gerektiği söylenmesine karşın, teknik incelemelerde cihazlarında ByLock izine rastlanan şahısların -listelerde olmasa bile aylardır tutuklu bulunduğu ve bunun somut delil sayıldığı bir gerçektir.