ByLock sunucularından delil elde edilme yöntemi usulsüz mü?

  • 0

ByLock sunucularından delil elde edilme yöntemi usulsüz mü?

Category : ByLock Nedir

RAPOR’da “3.1 Dayanak ve Yöntem” başlığı altında;

“1.11.1983 Tarihli ve 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin (d) bendinde; Milli İstihbarat Teşkilatının görevlerini yerine getirirken; gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabileceği (i) bendinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı ‘dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak’ yetkisiyle donatılmış bulunmaktadır” denilmektedir (Sayfa 12).

Kanunda, burası, 6’ncı maddenin (i) bendi değil, 4’üncü maddenin (i) bendi olarak geçiyor [MİT. 2937. MİT. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi; 18 Mart 2017] https://www.mit.gov.tr/2937.pdf]

Dayanak olarak kullanılan “kanunî yetki” de belirtildiği gibi üretilen bilgi ve analizler ‘istihbarî’dir. 

İstihbarî bilgi delil yerine kullanılamaz, haricen delillendirilmesi gereklidir.

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “Bylock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin bilgi tespiti, belge ve verilerin temini hakkındaki yazısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na Bylock hakkındaki veri toplama ve Mahkemede delil olamayacağı cevabının üst yazısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na Bylock hakkındaki veri toplama ve Mahkemede delil olamayacağı cevabının detayı

“Söz konusu kanunî yetkiye müsteniden Teşkilata özgü teknik istihbarat usul, kıraç ve yöntemleri kullanılmak suretiyle ByLock uygulamasına ait sunucular üzerindeki veriler ile uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı e-posta adreslerinin içerikleri başta olmak üzere muhtelif veriler elde edilmiştir” denilmektedir (Sayfa 12).

RAPOR’un başka hiçbir verinde ByLock sunucularının veya üzerindeki verilerin elde edilme yönteminden söz edilmemiştir. “Devletin teknik istihbarat faaliyetlerine ilişkili imkân ve kabiliyetlerin açığa çıkarılmaması ve istihbarata karşı koyma amacıyla, verilerin temin edilmesine ilişkin hassas yöntem, usul ve araçlara yer verilmemiştir.” gibi bir gerekçeyle konu kapatılmıştır(Sayfa 12).

Ancak, 100 binden fazla kişinin “ByLock listesinde bulunmak” (“ByLock kullanmak değil”) suçuna istinaden zan altında bırakılması, gözaltına alınması, aylarca tutuklu bulunması hatta hüküm giymesi, başka bir deyişle hürriyetten mahrum bırakılması ile sonuçlanan böyle önemli bir bilginin listenin kaynağı sorgulanmalıdır. Hukuksuz elde edilen delil, delil değildir.[Anayasa 38, CMK 206],

Sunucuyu elde etmek için, erişim bilgilerine sahip bir kişiye işkence mi yapılmıştır? Yoksa Baltic Servers sunucuları bir devlet kurumumuz tarafından hacklenmek suretiyle uluslararası bir suç mu işlenmiştir? [Yetkin, Murat. Hürriyet. Darbe yolundaki gizli yazışmalar: ByLock. [Çevrimiçi] 12 Eylül2016. [Alıntı Tarihi: 13 Mart 2017.] http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/darbe-yolundaki-gizli-yazismalar-bylock-40222697]

Elibol, Nuri. TSK’da halen 10 bin Bylock’çu var. Mermurlar.Net. [Çevrimiçi] 28 Şubat 2017. [Alıntı Tarihi: 15 Mart 2017.] http://www.memurlar.net/haber/649724/]

Ya da Baltic Servers veri merkezindeki (datacenter) server ve storagelar özel bir operasyonla mı elde edilmiştir? [Yüksel, Mevlüt. ByŞok. Takvim. [Çevrimiçi] 30 Ocak 2017. [Alıntı Tarihi: 13 Mart 2017] http://www.takvim.com.tr/guncel/2017/01/30/bysok ]

Veyahut Baltic Servers satın alınmış, sonra da bir mahkeme kararı ile sunucular MIT’e mi teslim edilmiştir?

Hadi sunucu elde edildi diyelim. Çalışmaya başlamadan önce sunucu ve/veya yedekleri ham imajları ya da veri tabanı dosyaları, hash kodlan ile korumaya alınmış mıdır? Belki de sunucular hiçbir zaman elde edilememiştir de, eldeki bazı bulanık bilgiler kullanılarak tüm bu (sözde) bilgiler birileri tarafından laboratuvar ortamlarında üretilmiştir. Belki de tüm bu liste çalışmaları, bir şekilde fişlenen kişileri kamuoyu ve mahkeme nezdinde suçlu göstermek için uydurma argümanlardır.

Bu sunucuların elde edilme yöntemi usulsüz mü ki, RAPOR’da paylaşılmadı? Bu gizemin giderilmesi, raporu hazırlayan teknik heyetin (ya da personelin) sorumluluğunda olmasa bile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sorumluluğundadır. Kaldı ki, teknik heyetin (ya da personelin) teknik olmayan bir çok konu hakkında da RAPOR’da yorum yaptığı görülmektedir. Gizem giderilse bile -mahkeme kararı olmadığı müddetçe- listenin istihbarı olduğu gerçeğini değiştirmez ve delil niteliği yoktur. Tarafsız heyetlerce teyide muhtaçtır. Bununla birlikte, sunucunun elde edildiği iddiası ile ilgili olarak RAPOR’da tam ikna edici bilgi mevcut değildir.