ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılanlar veya halen yargılaması devam edenlerin dikkatine!

  • 0

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılanlar veya halen yargılaması devam edenlerin dikkatine!

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla mağduriyet yaşayanların, aşağıdaki mail metnini, ByLock ana sunucusu olan BALTIC SERVER’e göndermeleri gerekmektedir. Firmadan gelecek cevapların mahkemelere sunulması, lehinize bir delil olarak değerlendirilecektir. ByLock sunucusunun resmi cevabı yazısının çıktısını alarak, tercümesiyle beraber varsa avukatınız tarafından; şayet avukatınız yoksa, bizzat olayın mağduru tarafından mahkemeye sunulması uygun olacaktır.

MAIL ADRESİ: info@cherryservers.com


Sayın Yetkili;

Şirketiniz BALTİC SERVERİN müşterisi olan
“BYLOCK” isimli mesajlaşma programına bir dönem sunucu (server) olarak hizmet verdiğinizi öğrendim.

Türkiye’de BYLOCK isimli proğramı kullandığım iddia edilmekte ve bu nedenle hakkımda ceza sorusturması yapılmaktadır. Türk sorusturma makamlarının BYLOCK’UN KULLANICI BİLGİLERİNE nasıl ulaştığına dair basında çeşitli haberler yer almaktadır. LİTVANYA DEVLETİ nezdinde ve AB YASALARI ÇERÇEVESİNDE yasal haklarımı kullanabilmem için, işbirliğinizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle aşağıdaki sorularıma cevap vermenizi talep ediyorum;

1- Türk hükümeti tarafindan, şirketinizden
” BYLOCK” kullanıcılarının BİLGİLERİ talep edildi mi?

2- Böyle bir resmi talep GELDİYSE, şirketiniz ne cevap verdi?

3- Böyle bir talep GELMEDİYSE, ANA SERVERİNİZ YASAL OLMAYAN bir şekilde HACKLENDİ Mİ? Hackleyenler hakkında ne biliyorsunuz?

4- Böyle bir HACKLENME OLAYI OLDUYSA; şirketiniz buna karşı HANGİ YASAL YOLLARA başvurdu?

5- Ana serverinizdeki BYLOCK proğramına ait LOG’ lar, Türk İstihbarat Servisi tarafindan HACKLENMEDİYSE; iddia edilen büyük çaplı sistem verisinin nasıl ele geçirildiklerini düşünüyorsunuz? Bu konuda şirketinizin bir fikri var mı?

6- BYLOCK sunucusuna İLLEGAL şekilde erişilip erişilmediğini ortaya çıkarmak adına; Şirketinizin veya çalışanlarınızın oluşturduğu LOG kayıtlarını incelediniz mi?

7- BYLOCK proğramına ait LOG’lar ya da tüm BYLOCK sistem içeriğinin, Şirketinizden izinsiz olarak herhangi bir çalışanınız tarafindan TÜRK İSTİHBARAT SERVİSİNE satılmış olabilir mi?

8- Yapılan işlemleri legalleştirmek için; MİT tarafından mahkemelere şirketinizden LOG kayıtlarının ya da tüm sunucu sistem içeriğinin satın alınmasına yönelik geçmişte ilgili mahkemeden alınmış kararlar sunulmuştur. Bu konudaki cevabınız nedir?

Sayın yetkili;

Cevabınız ve işbirliğiniz, hakkımızda devam eden adli soruşturma için çok önemlidir ve adli makamlara sunulacaktır. İşbirliginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Bylock kullandığı iddia edilen kişinin adı soyadı ve imzası:

NOT: Bu talep mektubu Bylock Gercekleri isimli acik kaynak bir web sitesinde alınmıştır. link adresi www.bylockgercegi.com dur.

Türkçe dosyayı buradan indirebilirsiniz


MAIL ADDRESS: info@cherryservers.com

Dear Sir, Madam,

I’ve learnt that your company ‘Baltic Server’ had provided a service as a server to a messaging application called ‘Bylock’ for some period. It is alleged that I had used Bylock app. and a criminal investigation has been carried out into me over Bylock charges in Turkey. There are several reports in press as to how Turkish competent authorities obtained the Bylock users information. I completely believe that your cooperation is so crucial for me that I will be able to use my legal rights in the presence of Lithuanian State and under EU laws as well. For the above-mentioned reasons, I kindly ask you to answer my following questions:

1- Was the information of “ByLock” users requested by the Turkish government from your company?

2- If so, what did your company reply to that formal request?

3- If not, did your main server hacked illegally by hackers? Do you have information about who the hackers
are?

4- If such an illegal hacking event existed, which legal remedies has your company appealed to?

5- If the Bylock App. LOGs in your main server were not hacked by the Turkish Intelligence Agency, what do you think about how did they obtain alleged huge system data? Has your company had any idea abou
t this issue?

6- Did you investigate your firm s and employee s system LOGs whether any illegal access to the bylock server was occurred?

7- Is it possible that the LOGs belonging to the Bylock app. and/or a copy of whole server system content were sold to the Turkish Intelligence Agency by any of your employees without permission of your company?

8- In order to legalise their applications, Turkish Intelligence Agency offered to the Turkish Courts decisions taken by relevant court in the past about the purchase of LOG records and/or whole server system content from tour company. What is your answer in this regard?

Dear Sir, Madam,

Your reply and cooperation is very important for judicial investigation and will be presented to the judicial authorities. Thank you in advance for your cooperation.

The name of alleged user of Bylock App:

NOTE : This request letter has been cited from an open source website named Bylock Gercekleri and its link address is www.bylockgercegi.com

MAIL ADDRESS: info@cherryservers.com

Download the document in English here