TWITTER FLOOD

1
Elde edildiği iddia edilen, 75 bin kişinin tutuklanmasına sebep istihbari mahiyetteki bylock bilgi ve verilerinin İç Hukuk ve Uluslarası Hukuk nazarındaki delil vasfı nedir?

2
Onbinlerce insanın tutuklanmasında en güçlü delil olarak kabul edilen Bylock iletişim uygulaması ile ilgili veri ve bilgilerin MİT tarafından istihbarat faaliyetleri çerçevesinde elde edildiği tartışmasızdır. İstihbari faaliyetler yargılama faaliyeti, diğer bir deyişle soruşturma ve kovuşturma faaliyeti değildir.?

3
MİT istihbarat faaliyeti sırasında bir suç şüphesine rastlarsa bunu kolluk güçlerine bildirir, kolluk güçleri de durumu Cumhuriyet Savcısına bildirir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatırsa ancak bundan sonra CMK hükümlerine göre delil toplama ve koruma tedbirlerine müracaat mümkün olur.?

4
Anayasa Mahkemesi 9.1.2014 tarih ve Başvuru No: 2013/533 sayılı kararında “Demokratik bir toplumda, doğruluğu hiçbir şekilde sorgulanamamış ve denetime tabi tutulmamış istihbari nitelikteki bilgilerin dava dosyasına konulması suretiyle alenileştirilmesi kabul edilemez.” olduğunu vurgulayar bu şekilde istihbari nitelikte bilgilerin soruşturmada kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.?

5
Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi Kararı dikkate alındığında Bylock Soruşturmalarına dayanak olarak kullanılan “İstihbari Nitelikte Olan Bu Bilgiler Hukuki Bir Delil Olarak Kullanılamaz” ibareli MİT Teknik Analiz Raporu isimli belgenin adli dosyada kullanılması Anayasaya aykırıdır.?

6
İstihbari mahiyette bilgilerin İdari ve Adli soruşturma ve kovuşturmalarda hiçbir şekilde kullanılamayacağına dair;
  • AİHM, BN: 9248/81, KT:26/03/1987, Leander/İşveç, pr. 48,59
  • AİHM, BN: 27798/95, KT:16/02/2000, Alman/İşveç, pr. 65,69,70
  • AİHM, BN: 28341/95, KT:02/05/2000, Rotaru/Romanya, pr. 43,44
v.b gibi benzer mahiyette sayısız kararı vardır.?

7
AİHM'in ve AYM’nin belirtilen içtihatlarına aykırı hareket edilmesi halinde Bylock soruşturmaları adı altında, hemen hergün onlarca örneği ortalığa şaçılan, medyada ve kamuoyunda paylaşılan uydurma ve gerçek dışı verilerin, bilgilerin üretilmesi her zaman için mümkün olacaktır ki bu husus hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka aykırıdır.?

SORU SORUN
Bylock hakkında aklınıza takılan teknik ve hukuki tüm sorularınızı işin uzmanlarına sormak için tıklayınız.

VIDEO

TWITTER FLOOD'LARI

Hide Main content block

"BYLOCK un DELİL HÜKMÜ YOKTUR" - ‎EMEKLİ ASKERÎ HAKİM DR. ÜMİT KARDAŞ

 

Emekli Askerî Hakim Dr. Ümit Kardaş ile Yeni Asya Gazetesinden ÜLKER YILMAZ CABA ile yaptığı söyleşiden bylock un delil vasfına ilişkin bir kesit Soru : Hukuk devletinde hür, bağımsız ve tarafsız yargı organlarının yetki alanındaki süreçlerin MGK ve MİT gibi kurumlarca yönlendirilmesi söz konusu olabilir mi? ‎cevap : ‎YCGK’nın Bylock ile ilgili aldığı karar hukuki olmayıp, MİT’in düzenlediği sadece isim bildiren listeleri delil olarak kabul etmek tüm ceza muhakemesi hukuku birikimini yok etmek demektir. Kişilerin bu program üzerinden örgütün hangi üyeleriyle görüştüğü ve bu konuşmaların içeriğinin ne olduğunun ortaya konulması gerekir. Kaldı ki bu içerikler hakim kararına dayalı olarak dinlenilmemiş olduğundan açıklansalar da hukuka aykırı delil oluştururlar. İletişimin hakim kararıyla dinlenilmesi durumunda dahi bu deliller asli delil olamaz. Ancak kuvvetli delillerin yanında ikincil, destekleyici delil olurlar. Sadece Bylock uygulamasını ya da banka hesaplarını, çalışma yerlerini, yazıları gerekçe göstererek mahkumiyete gidilebiliyorsa bu bizi yargısal süreçle ilgili endişelere, güvensizlik duygusuna götürür.

Emekli Askerî Hakim Dr. Ümit Kardaş

İstihbarat yargıyı yönlendiremez https://t.co/5p4kqTxNd7 https://t.co/igC0Xe93wV RÖPORTAJ: ÜLKER YILMAZ CABA Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Top